Tjänster

Brottmål

advokaten biträder dig

under förundersökning hos polisen och vid efterföljande rättegång i domstol som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Familjerätt

advokaten biträder dig

Vid upprättande av avtal som samboavtal, äktenskapsförord och testamente.
Vid boutredningar i dödsbon och bodelningar i samband med separation/dödsfall.
Vid tvister om barns vårdnad, boende och umgänge.

Upp
Personskaderätt

advokaten biträder dig

vid skadereglering hos försäkringsbolag

Socialrätt

advokaten biträder dig

under förvaltningsprocesser inom LVU, LPT, LRV och LVM såsom offentligt biträde.

Upp